تهران، بلوار فردوس غربی سازمان برنامه جنوبی کوچه بغیری ساختمان اداری ارکیده

لوگو چکاوک شهر

نوع معامله

عنوان پیشنهاد

۲/۵۰۰/۰۰۰

سالانه

نوع معامله

عنوان پیشنهاد

۲/۵۰۰/۰۰۰

سالانه

نوع معامله

عنوان پیشنهاد

۲/۵۰۰/۰۰۰

سالانه