تهران، بلوار فردوس غربی سازمان برنامه جنوبی کوچه بغیری ساختمان اداری ارکیده

لوگو چکاوک شهر

۰۲۱۹۱۰۳۰۶۲۲

ارتباط با واحد های فنی

کوچه بغیری (۲۱ شرقی اول ) 

مترو ارم سبز

ایستگاه مترو ارم سبز