لوگو چکاوک شهر

ثبت نام دوره های پیش از استخدام

استخدام در شرکت چکاوک شهر مستلزم ثبت نام در دوره های آموزشی می باشد.

شما نیز به جمع +۳۰۰ نفری مجموعه چکاوک شهر بپیوندید