طراحی سایت
طراحی سایت

افزونه  Advanced Editor Tools

افزونه  Advanced Editor Tools ابزار ویرایشگر پیشرفته Advanced Editor Tools یک بلوک پاراگراف کلاسیک را برای ویرایشگر بلوک(گوتنبرگ) معرفی می کند. اگر کاملا آماده تغییر به ویرایشگر بلوک نیستید یا افزونه هایی دارید که نمیتوان در آنجا استفاده کرد استفاده از بلوک پاراگراف کلاسیک بهترین گزینه شما است. این امکان را به شما می دهد […]