بهینه سازی و سئو
اهداف پیام متنی به Google Analytics
بهینه سازی و سئو

افزودن پیام متنی به Google Analytics

افزودن اهداف پیام متنی به Google Analytics اهداف پیام متنی به Google Analytics برای این آموزش، فرض می کنیم که قبلاً حساب CallRail خود را به حساب Google Analytics خود پیوند داده اید. اگر هنوز حساب های خود را پیوند نداده اید، ابتدا دستورالعمل های این مقاله پشتیبانی را دنبال کنید، سپس برای تکمیل راه […]