طراحی سایت

انتخاب رنگ در طراحی وب سایت

انتخاب رنگ اصلی ترین بخش طراحی یک وب سایت است چرا که انتخاب رنگ مناسب در جذب مخاطب تاثیر بسزایی دارد در طراحی سایت یک رنگ را به عنوان رنگ اصلی انتخاب میکنید البته که بهتر است این رنگ را با مطالعه روانشناسی رنگ ها انتخاب کنید چرا که به عنوان رنگ برند شما شناخته […]