طراحی سایت

بکاپ گیری از اطلاعات هاست و اهمیت آن

امروزه اطلاعات یکی از مهم ترین ابزارهای شرکت ها برای رشد و سودآوری است. اما باید توجه کنیم که این عنصر بسیار مهم یعنی اطلاعات نیازمند حفظ و نگهداری است چرا که در صورت عدم حفظ اطلاعات ممکن است آن را برای همیشه از دست بدهید و خسارت های مادی و غیر مادی جبران ناپذیری […]