بهینه سازی و سئو
ساختار حساب Analytics
بهینه سازی و سئو

ساختار حساب Analytics

آشنایی با ساختار حساب Analytics اکنون که می دانید چگونه داده ها جمع آوری می شوند، بیایید نحوه سازماندهی حساب های Google Analytics را بررسی کنیم. همه حساب های Google Analytics شما را می توان تحت “سازمان” گروه بندی کرد که اختیاری است. این به شما امکان می دهد چندین حساب Google Analytics را در […]